طمع مجدد فرانسه به جزیره

یکشنبه 6 دی 1394
طمع مجدد فرانسه به جزیره
.
مجلس فرانسه خواهان انضمام جزیره به مناطق تحت کنترل دولت فرانسه شد.
المان قانون جدید مجلس فرانسه را مضحک توفیص کرد و انرا بازگشت به دوران استعمار نامید . وزارت خارجه جزیره نیز طی بیانیه ای انضمام. جزیره به کشورهای دیگر را رد کردو خاهان عضویت
رسمی جزیره در سازمان ملل شد.
ایران و روسیه و چین و اتحادیه شانگهای  نیز با صدور بیانیه ای قانون جدید فرانسه را محکوم کردند. بااینحال انگلیس و عربستان و ترکیه با استقبال از قانون مجلس فرانسه انرا گامی مثبت در جهت
دمکراسی توصیف کردند.
مقام معظم ملایی دقایقی دیگر در مورد توطئه های جدید برخی دولت ها و واکنش جزیره صحبت خواهند کرد...
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.